Profesjonalny Audyt Ecommerce

Audyt e-commerce

Handel internetowy rozwija się w najlepsze, a Klienci są do niego już tak przyzwyczajeni, że w wielu branżach właśnie w sieci dokonywana jest większość zakupów. Oznacza to jednak, że ich wymagania co do oferty, obsługi i funkcjonalności znacznie wzrosły. Prawdziwą popularność zdobywają te sklepy, które faktycznie potrafią zadbać o potrzeby swoich Klientów. Czy należysz do nich? To jedno z pytań, na które odpowiemy, wykonując audyt Twojego sklepu internetowego.

Oferta w pigułce

Korzyści płynące z audytu e-commerce

Audyt e-commerce to kompleksowa, wszechstronna i wielowątkowa analiza danego sklepu internetowego. Dzięki niej możesz dowiedzieć się między innymi, co w Twoim sklepie:

Wszystkie wnioski, które wypływają z audytu e-commerce, mają na celu jedno – podniesienie sprzedaży i zysków. Może to być dokonywane na różne sposoby, zarówno poprzez zmiany w ścieżce użytkownika, jak efektywniejsze działania SEO, jednak cel nie ulega zmianie. Do korzyści płynących z przeprowadzenia audytu e-commerce i jego wdrożenia, można zaliczyć zatem między innymi:

 W dobie tak dużej konkurencji, jaka panuje w Internecie, nawet drobne szczegóły mogą mieć znaczenie i zauważalnie wpływać na sprzedaż. W e-commerce łączy się technologia, handel, marketing, psychologia, prawo — sklepy internetowe to skomplikowane organizmu, które trzeba rozpatrywać, biorąc pod uwagę szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych. I wszystkie te elementy możemy poddać audytowi.

Przesłanki do przeprowadzenia
audytu ecommerce

Zalecamy, aby audyt e-commerce przeprowadzać regularnie, najlepiej co rok, a najdalej co 2-3 lata, nawet gdy wydaje Ci się, że wszystko działa prawidłowo. Przesłankami do przeprowadzenia audytu mogę też być:

W każdym z tych przypadków służymy pomocą grupy naszych ekspertów. Sugerujemy też, by tak kompleksowy audyt zlecać poza agencję obsługującą Cię na co dzień, bo będzie ona bardziej obiektywna i skłonna do wyszukiwania błędów.

Co wchodzi w zakres audytu
e-commerce?

Audyty mogą dotyczyć różnych obszarów działania sklepu, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, prowadzonych przez obsługę sklepu czy też outsourcowanych. Zakres audytu jest za każdym razem dostosowywany do konkretnego sklepu, jego sytuacji, planów rozwojowych. W sumie poddajemy badaniu dziesiątki różnych elementów i wskaźników, które mogą przekładać się w taki czy inny sposób na sprzedaż i generowane przez sklep zyski. Wynikiem audytu jest nie tylko opis stanu rzeczy, ale także zestawienie sugestii i rekomendowanych działań, które mogą pozytywnie wpłynąć na działanie sklepu.

W zależności od Twoich potrzeb możemy przeprowadzić audyt kompleksowy lub skupić się tylko na niektórych aspektach.

Audyt techniczny

W jego ramach badane są kwestie związane między innymi z:

Błędy w konfiguracji czy usterki w oprogramowaniu mogą powodować problemy ze składaniem zamówienia, czy objawiać się komunikatami, zmniejszającymi zaufanie Klientów do sklepu. Mogą także rzutować na pozostałe obszary jego działania. W czołówce przyczyn porzuceń koszyka lub wyjścia ze strony plasuje się wolne ładowanie, kiepska nawigacja i brak responsywności.

Audyt prawny

Tę część przeprowadzimy wspólnie z Kancelarią Prawną, wyspecjalizowana w obsłudze e-commerce. Sprawdzeniu podlegają:

Audyt wykonywany jest pod kątem zgodności z polskimi przepisami, obowiązującymi e-commerce unijnymi aktami prawnymi, wytycznymi RODO oraz UOKiK (klauzule abuzywne). Przypominamy, że przestrzeganie regulacji dotyczących danych osobowych jest ostatnio przedmiotem wzmożonych kontroli.

Audyt UX/UI

Doświadczenia użytkownika (user experience) coraz mocniej rzutują na złożenie zamówienia czy powrót do sklepu. W tym zakresie sporządzamy między innymi:

W trakcie audytu wykorzystywana jest metoda analizy heurystycznej i ścieżki poznawczej, w trakcie której audytor przyjmuje perspektywę klienta.

Handel internetowy to rynek kupującego. To on dyktuje warunki, bo bez problemu może znaleźć inny sklep, w którym kupi to samo. Dlatego im dokładniej zidentyfikujesz potrzeby Klienta i zatroszczysz się o ich realizację, tym większa szansa, że zostanie z Tobą na dłużej.

Audyt Marketing Automation

MA to działania, które dzieją się automatycznie w wyniku jakiejś akcji użytkownika lub też jej braku. Nie każdy sklep korzysta ze specjalnego oprogramowania do Marketing Automation (np. GetResponse), jednak do większości są dostępne odpowiednie wtyczki czy moduły albo te działania prowadzone są w mniejszym zakresie. Audytowi mogą podlegać:

Główne zastosowanie automatyzacji marketingu w e-commerce to mailingi. Ich popularność chwilowo spadła na rzecz innych narzędzi, ale od kilku lat znowu rośnie. Co więcej, własne bazy danych klientów i możliwość swobodnej (w ramach zgód) komunikacji z nimi, mogą okazać się nieocenione.

Audyt konkurencji

Ten punkt powinien znaleźć się w bieżących, cyklicznych działaniach odpowiednich komórek firmy. Z doświadczenia wiemy, że nie zawsze tak jest, dlatego możemy sprawdzić konkurencję między innymi pod kątem:

Działania konkurencji w zakresie SEO i kampanii PPC są składową odrębnych audytów.

Poznanie konkurencji, która zwykle sprzedaje przecież to samo i tym samym osobom, to dobra metoda, aby zapoznać się ze stosowanymi przez nią rozwiązaniami i zastosować w swoim sklepie co najmniej równie funkcjonalne i przyjazne użytkownikom.

Audyt SEO

Widoczność w wynikach organicznych to jeden z kluczy do sukcesu sklepu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działania SEO, czy zleca je agencji, dobrze jest, by co jakiś czas spojrzeć na nie z boku, okiem bezstronnego eksperta. W audycie SEO znajdzie się na przykład:

Audyt SEO to rozbudowane zestawienie, pozwalające określić bieżącą i historyczną widoczność sklepu, co pozwala śledzić trendy i wysnuwać wnioski o poprawności strategii pozycjonowania. To również obraz sklepu na tle konkurencji, z częściowym wglądem w ich działania i możliwością ostrożnego szacowania budżetów. Audyt pozwala także ocenić stopień optymalizacji sklepu i wskazać jego słabe i mocne punkty pod tym względem.

Audyt płatnych kampanii
reklamowych PPC

Google Ads jest skutecznym systemem reklamowym dla sklepów e-commerce, umożliwiającym precyzyjne targetowanie, mierzalność wyników i natychmiastową widoczność. Dzięki temu sklepy internetowe mogą efektywnie promować swoje produkty, zwiększać sprzedaż i rozwijać swoją działalność online.

Czy jednak na pewno zostały wykorzystane wszystkie metody, by zminimalizować koszt przejścia, a zmaksymalizować przychody i stopę zwrotu? Ocenę tego da audyt kampanii PPC, który warto przeprowadzać okresowo oraz w momentach, gdy notujemy spadek wyników. W jego trakcie sprawdzimy między innymi:

Kampanie PPC w e-commerce mogą być bardzo rozbudowane, szczególnie w przypadku dużych sklepów z różnorodnym asortymentem i wieloma grupami odbiorców. Przy ich prowadzeniu łatwo więc o błąd czy niedopatrzenie, które z uwagi na skalę może powodować wymierne straty. Konfrontacja kampanii ze świeżym, eksperckim spojrzeniem z boku może prowadzić do cennych wniosków i pomóc optymalizować wydatki.

Audyt Social Media

Marketing w mediach społecznościowych może być bardzo efektywny, zwłaszcza w przypadku e-commerce. Grono wiernych odbiorców może stać się naturalnymi ambasadorami marki, budzącymi zaufanie wśród swoich znajomych. Jednak samo założenie konta sklepu w SoMe i wrzucanie tam okresowej informacji o promocji nie doprowadzi do pozytywnych wyników. Audytując obecność i komunikację w mediach społecznościowych sprawdzamy między innymi:

Analiza danych z mediów społecznościowych, zarówno tych niemierzalnych, typu styl komunikacji, jak i liczbowych, czyli np. zasięgów i interakcji, dostarcza cennych informacji i pomaga wyklarować sposób dotarcia i angażowania fanów Twojego sklepu.

Czy potrzebuję audytu
sklepu internetowego?

Nasza odpowiedź jest twierdząca. Taki audyt powinien być przeprowadzany regularnie, bez czekania na sytuacje kryzysowe. Każdy z wyżej wymienionych składowych audytu e-commerce pozwala podnieść efektywność działań, ustrzec się przed błędami albo je usunąć. Dodatkowo warto przypomnieć, że Internet nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, kanały dotarcia do odbiorców, ich oczekiwania, uwarunkowania prawne, pojawiają się trendy, mody, ale też zachodzą zmiany na poziomie społecznym. Może być ciężko za tym wszystkim nadążyć, stąd też sugestia zaufania ekspertom z Range. Zatrudniamy zarówno wyjadaczy z dwudziestoletnim stażem, jak i świeżą i młodą krew, która nie poznała świata bez Internetu. Potrafimy spojrzeć na Twój sklep z różnych perspektyw i wyposażeni w wiedzę, doświadczenie oraz dziesiątki narzędzi przeanalizujemy jego działalność pod każdym kątem. Tak, byś miał pewność, że działa on poprawnie albo też dostał listę błędów czy niedociągnięć ze wskazówkami, jak je usunąć. 

Składową audytu jest też zestawienie rekomendowanych działań, jakie można podjąć na konkretnych obszarach, a które przekładają się na zwiększenie funkcjonalności, użyteczności, lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania — jednym słowem na sprzedaż. Przeprowadzając audyt, wskazujemy więc i kreujemy drogę do rozwoju sklepu. 

Rzecz jasna możemy podjąć się również wdrożenia zaleceń z audytu.

Zdajemy sobie sprawę, że koszt kompleksowego audytu e-commerce jest wysoki, a on sam bardzo obszerny. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz bądź nie chcesz zdecydować się na niego jednorazowo, to sugerujemy wykonywanie audytów częściowych, na przykład jeden na kwartał.

Napisz
Nie lubisz pisać?
Dzwoń!
Marcin Caban

New Business Manager
marcin.caban@range.pl
poniedziałek — piątek w godz. 9 — 17

Napisz
Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.
ikonka

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wypełniając formularz akceptujesz Politykę Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Najczęściej zadawane pytania

Harmonogram prac ustalamy indywidualnie, w zależności od dostępności naszych ekspertów i nakładu pracy. Nie możemy jednak obiecać, że będzie on szybszy niż 30 dni — to naprawdę duże i odpowiedzialne zadanie.

Audyt to tylko raport z badania sklepu. Dopiero wdrożenie wynikających z niego wniosków może mieć przełożenie na sprzedaż. Jako agencja z blisko dwudziestoletnim stażem w marketingu internetowym możemy przejąć również tę część prac, gwarantując ekspercką wiedzę i doświadczenie.

Nie ma takiej konieczności. Część naszych Klientów zamawia audyty częściowe, ale regularnie, by jakiś aspekt działania sklepu był sprawdzany dosłownie co 3-4 miesiące. To bardzo racjonalne podejście, pozwalające ciągle mieć rękę na pulsie.

Koszt jest zależny od tego, jak głęboki ma być audyt, z ilu faktycznie części ma się składać i jak duży sklep będzie jego celem. W celu dokładnej wyceny musimy zrobić briefing albo jeszcze lepiej spotkać się on-line. Zawsze jednak należy pamiętać, że audyt jest inwestycją w to, by sklep przynosił możliwie duże przychody i zyski. To jak z wizytą u lekarza. Jeśli nie robimy tego regularnie, to któregoś dnia problemy zdrowotne mogą nas zaatakować z każdej strony.

Czy ta oferta była dla Ciebie pomocna?
(5,00 / 5)
Ocenianie…