Reklama kancelarii prawnej w internecie

Spis treści

Prawnicy to grupa zawodowa objęta zakazem reklamy. Przyczyną tego jest przekonanie, że najwłaściwszą reklamą dla zawodu zaufania publicznego winna być staranność jego wykonywania, nie zaś korzystanie z komercyjnych sposobów dotarcia do osób, które nie wyraziły jednoznacznego zainteresowania ofertą.

Reklama kancelarii prawnej

Nie sposób się nie zgodzić z twierdzeniem, że rzetelność prawnika jest jego najlepszą reklamą. Jednak z drugiej strony nie można ignorować wszechobecnego dostępu do internetu, które to medium dla większości pozostałych zawodów stanowi doskonałe i powszechnie miejsce do reklamowania swych usług. Reklama kancelarii prawnej w internecie co prawda jest zakazana, jednak nadal istnieje możliwość informowania o jej działalności. Granica między reklamą a informacją jest dość cienka, należy więc zachować odpowiednią staranność, by jej nie przekroczyć.

 

Jak reklamować kancelarię adwokacką?

Zacytujmy Kodeks Etyki Adwokackiej (dalej: KEA), paragraf 23:

Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

Wynika z niego, że kancelaria adwokacka może pozyskiwać klientów z zachowaniem odpowiedniej staranności – wyklucza to część, ale nie wszystkie, ze sposobów informowania potencjalnych klientów o swoim istnieniu.

KEA wskazuje wręcz:

Wykorzystując min. ten zapis możliwe jest promowanie kancelarii w internecie, pozostając w zgodzie z Kodeksem Etyki.

Jak mówi nam Adwokat Katarzyna Kozieł-Kozłowska:

W doktrynie przyjęło się, iż za sprzeczne z godnością zawodu i niedopuszczalne działania reklamowe jest uważane korzystanie z usług pośredników ds. reklamy, narzucanie potencjalnym odbiorcom swoich usług, jak również pozyskiwanie klientów w sposób niezgodny z zasadami lojalności i koleżeństwa w stosunku do innych członków palestry [1].

— Adwokat Katarzyna Kozieł-Kozłowska

O konieczności złagodzenia zakazu reklamy wypowiadał się także Parlament Europejski:

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej uniewinnił obwinioną od zarzucanego jej czynu i wskazał, przy tym, że adwokat nie odpowiada dyscyplinarnie za korzystanie z reklamy, a tylko za reklamy sprzeczne z prawem publicznym, w tym unijnym, oraz z zasadami etyki i godności zawodu. W treści orzeczenia powołano się m.in. na treść art. 24 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r., którym zobligowano państwa członkowskie UE do zniesienia bezwzględnych i całkowitych zakazów związanych z informacjami handlowymi dostarczanymi przez zawody regulowane, w tym zawody prawnicze. Niemniej jednak, w Polsce § 23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu nie został uchylony, a co za tym idzie nadal obowiązuje [1].

Nie jest to więc zakaz bezwzględny, a ograniczony. Pamiętać trzeba, że korzenie tych zasad sięgają dziesiątków lat wstecz i nie przystają do obecnych realiów. W sposób widoczny ograniczają też możliwość wejścia na rynek nowych prawników, które jest konsekwencją tak zwanego otwarcia zawodów prawniczych. Nie posiadają oni jeszcze odpowiedniej renomy, na której mogą bazować. Natomiast mogą bardzo skutecznie korzystać z przysługującego im prawa do informacji – pamiętając przy tym, że adwokat nie może przekroczyć pewnych granic, poprzez narzucanie swej oferty osobom, które nie poszukują  i nie potrzebują bezpośredniego kontaktu z adwokatem.

Jak więc wykorzystać możliwości internetu, by nie popełniając deliktu pozyskać nowych klientów?

Strona internetowa kancelarii adwokackiej

Obecnie jest to główna metoda informowania o istnieniu kancelarii, tak, jak kiedyś robiły to książki telefoniczne czy szyldy. W obecnych czasach jest ona też rzeczą po prostu niezbędną.

Budując stronę internetową dla kancelarii adwokackiej należy przestrzegać kilku zasad, które łączą przejrzystość dla potencjalnego klienta z tak zwaną wartością dla wyszukiwarek. Pozwala ona w sposób naturalny i nie naruszający norm KEA na osiągnięcie dobrej widoczności w wynikach wyszukiwania – a więc pozyskanie potencjalnego klienta.

W kwestii zawartości strony, prócz danych kontaktowych konieczne jest staranne i możliwie głębokie opisanie działalności kancelarii. Jest to informacja zarówno dla potencjalnego klienta, jak i dla wyszukiwarek internetowych.

Dobrą metodą, choć trudną do zastosowania w przypadku kancelarii dopiero wchodzących na rynek, jest zamieszczenie listy referencyjnej – podmiotów, spraw, działań pro publico bono. Zgodnie z KEA informacje te nie mogą mieć charakteru ocennego i wartościującego, tak więc zwroty „najlepszy/lepszy”, „najtańszy/tańszy”, są wykluczone również w przypadku zdania osoby trzeciej, ale zamieszczonego na stronie kancelarii.

Przyjęło się, że elementy wizualne strony internetowej kancelarii adwokackiej odpowiadają powszechnie przyjętemu wyobrażeniu o samej kancelarii – czyli kolory są stonowane, łagodne, dominuje minimalizm lub nawiązywanie do powagi zawodu, często stosowane są szarości czy kompozycje czarno-białe.

Poleca się także zamieszczenie zdjęć profilowych pracowników kancelarii, co pozwala na łatwiejsze nawiązanie relacji, czyni stronę bardziej „ciepłą” i mniej bezosobową. To też może być czynnikiem wpływającym na decyzję potencjalnego klienta – a nadal jest funkcją informacyjną.

Bardzo ważnym elementem jest tak zwany blog kancelarii.

Prowadzenie bloga kancelarii prawniczej

Blog to nic innego jak wyodrębniona część strony internetowej, gdzie zamieszczane są wpisy dotyczące obowiązujących przepisów, projektów ustaw, orzeczeń, glos czy darmowe porady prawne.

Ich celem jest budowanie zaufania potencjalnego klienta, któremu w ten sposób przedstawia się kancelarię jako zespół fachowców, na bieżąco śledzących zmiany w prawie (choć to rzecz jasna oczywiste), potrafiących odnieść się do nich. Może również „rozjaśnić” kwestie, z którymi klient planuje zwrócić się do prawnika, wskazać wstępnie możliwości postępowania i tym bardziej zachęcić, by podjąć współpracę z tą właśnie kancelarią.

Blog, choć sam jest teoretycznie tylko formą informacji dla potencjalnego klienta, wpływa na ocenę strony przez Google (czy inne wyszukiwarki) i na jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Wartościowe i bogate materiały na blogu mogą pozwolić na „podniesienie” pozycji strony internetowej kancelarii prawnej jednocześnie w wyszukiwarkach i w oczach potencjalnych klientów.

Google Ads (AdWords) dla kancelarii adwokackiej

System reklamowy Google Ads (dawniej Google AdWords) jest jednym z najpopularniejszych sposób dotarcia do klienta końcowego w wielu branżach. Jeśli chodzi o reklamowanie kancelarii adwokackiej w Google Ads, jest to rzecz problematyczna i wymagająca rozwagi. Ale nie oznacza to, że kancelaria nie może wykorzystywać tego kanału.

Nie ulega wątpliwości, że Google Ads jest siecią reklamową, z samej swej definicji, jednak korzystanie z niej wcale nie musi wyczerpywać znamion deliktu. Kluczową kwestią jest bowiem sposób budowania przekazu i taka jego konstrukcja, by nie pełnił funkcji stricte reklamowej, a właśnie informacyjną.

Cytując opracowanie Adwokat Katarzyny Kozieł-Kozłowskiej:

W jednej z izb powołano Zespół ds. Przeciwdziałania Niedozwolonym Praktykom Świadczenia Usług Prawniczych powstały w celu monitorowania i kontrolowania Internetu pod względem naruszania zakazu reklamowania obowiązującego adwokatów w Internecie. Jedna z opinii prawnych powołanego zespołu, wskazuje, iż nie zawsze korzystanie z Google AdWords jest naruszeniem obowiązującego zakazu reklamy. Dokonując oceny czy naruszono taki zakaz, należy pochylić się nad sposobem i celem korzysta z tego typu usługi. Istotne jest, iż nie w każdym przypadku okaże się, że naruszenie zakazu faktycznie miało miejsce, gdyż weryfikacja sposobu sformułowania oferowanych usług dany podmiot wykaże, czy zawiera elementy ocenne i jakie wyrazy wyróżniające są wyodrębnione. Analizie podlega nie tylko sam fakt skorzystania z takiego źródła ale również kontekst, w jakim użyto tej informacji oraz czy wykracza wykorzystana informacja poza dozwolony sposób informacji [1].

— Adwokat Katarzyna Kozieł-Kozłowska

Tak więc kontekst i przekaz są tu równie ważne, co samo korzystanie z danego sposobu komunikacji z potencjalnym klientem.

Z jednej strony Sąd Najwyższy postanowieniem z 8. stycznia 2019 roku (Sygnatura akt II DSI 9/18) uznał, odnosząc się do Google Ads/AdWords: Zlecenie przez adwokata płatnych usług w Internecie, które ustawiają kancelarię na preferencyjnym, bardziej widocznym miejscu w stosunku do innych adwokatów, jest deliktem dyscyplinarnym, gdyż narusza godność zawodu.

Z drugiej zaś w sukurs przychodzi tu Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, w brzmieniu:

Sytuacja nie jest więc zupełnie jednoznaczna, obowiązujące przepisy bez wątpienia nie przystają zaś do postępu technologicznego. Tym niemniej to właśnie ocena konkretnych okoliczności jest tu kluczowa. Samo korzystanie z usługi Google Ads (AdWords) nie  może być uznane za wykroczenie dyscyplinarne, jeśli przekaz zachowuje zgodność z prawem, etyką i godnością zawodu.

Jak więc konstruować przekaz kancelarii prawniczej
w Google Ads?

Obostrzenia dotyczące reklamy kancelarii prawnej w internecie z jednej strony nie idą z duchem czasu i nie uwzględniają rozwoju technologicznego. Z drugiej bazują na, słusznej przecież, zasadzie, że zawody zaufania publicznego nie bez powodu są tak zwane.

Tym niemniej odpowiedni przekaz pozwala zaistnieć kancelarii adwokackiej w internecie, pozostając w zgodzie z Kodeksem Etyki. Budować swoją pozycję, docierać do nowych klientów, z baczeniem dobierać sposoby działania, by nie uchybić godności zawodu, a jednocześnie odnieść sukces biznesowy.

Artykuł powstał we współpracy z Panią Adwokat Katarzyną Kozieł-Kozłowską z Kancelari Prawnej Katarzyna Kozieł-Kozłowska z Kielc.

Katarzyna Kozieł Kozłowska
Hubert Wołoszyn

Hubert Wołoszyn

Content Manager
Urodzony i wychowany w poprzednim tysiącleciu, pamięta więc świat bez Internetu, za którym czasem wzdycha z nostalgią. Pracował w różnych branżach, od Analizy finansowej po Zakładanie zieleni. Od kilkunastu lat zajmuje się zabawą słowami, a od kilku współpracuje z Webrange. Wolny czas najchętniej spędza w ogrodzie, majsterkując, czytając książki lub oglądając seriale.
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
(5,00 / 5)
Ocenianie…
Napisz
Nie lubisz pisać?
Dzwoń!
Marcin Caban

New Business Manager
marcin.caban@range.pl
poniedziałek — piątek w godz. 9 — 17

Napisz
Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.
ikonka

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wypełniając formularz akceptujesz Politykę Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jak rozkładają się kliknięcia użytkowników na pierwszej stronie wyników wyszukiwania? Jaki procent kliknięć przypada na daną stronę ze względu na jej pozycje?. O ile więcej uwagi użytkownik poświęca pierwszej stronie rezultatów w porównaniu ze stroną drugą? Jak często użytkownicy klikają na pozycję poniżej płatnych wyników wyszukiwania?
Jeszcze do niedawna Klienci i Partnerzy znali nas jako Webrange. Obecnie jesteśmy RANGE – nazwa, chociaż podobna, to jednak dużo więcej znaczy i lepiej nas opisuje. Zapraszamy na krótką podróż po rebrandingu, gdzie opowiemy Wam co, jak i dlaczego zrobiliśmy. 3… Rok 2008 przyniósł ze sobą kilka kamieni milowych. Barack Obama został prezydentem USA, przez świat […]
Kryzys. To słowo słyszymy ciągle. Od kontrahentów, przyjaciół, znajomych. Jest już z nami. Naturalną reakcją na sytuacje kryzysowe, możliwość redukcji przychodów i utraty płynności jest chęć szukania oszczędności. Stąd też nie dziwi, że wiele firm decyduje się ciąć wydatki między innymi na budżety reklamowe. Jednak w naturze przedsiębiorców jest nie tylko rozpoznawanie zagrożeń, […]