Klient: Szkoły Partnerskie Viessmann

Wzrost liczby wstępnych zapisów o 117% dzięki synergii SEO i reklamy PPC

Kilka słów o firmie

szkoły partnerskie viessmann

Nasza agencja jest odpowiedzialna za działania marketingowe związane z rekrutacją dla Szkół Partnerskich Viessmann, czyli szkoły policealnej, kształcącej na kierunkach:

  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej — viessmann.edu.pl
  • Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji — viessmann.ovh
  • Technik elektryk — viessmann.plus

Firma ma oddziały w kilku miastach w Polsce. Oferta skierowana jest głównie do osób z wykształceniem średnim lub zawodowym, zapisu można zaś dokonać, wypełniając formularz na stronie internetowej.

Menu

Wprowadzenie

Firma zgłosiła się do Range w maju 2020 roku w celu zwiększenia liczby zapisów na kursy. Nasza agencja jest odpowiedzialna za działania marketingowe związane z rekrutacją na trzy kierunki techniczne Szkół Partnerskich Viessmann.

W celu maksymalizacji osiąganych efektów postanowiliśmy połączyć działania z zakresu SEO oraz reklamy PPC (Google Ads) w wyszukiwarce.

Działania SEO pozwoliły na stopniowe budowanie widoczności organicznej oraz pozyskiwanie leadów. W tym jednak większą rolę miały działania PPC. Dzięki nim leady (zapisy przez formularz) pozyskiwane są przez cały rok, ze szczególnym zwróceniem uwagi na okres rekrutacji, czyli od lipca do września.

Cele postawione przed nami

1
lead

Generowanie leadów

2
analytics

Zwiększenie widoczności
w wynikach wyszukiwania

3
website

Dotarcie do nowych użytkowników

Działania PPC

Działania PPC rozpoczęliśmy od ustalenia strategii. Postanowiliśmy wykorzystać dwa rodzaje kampanii reklam PPC:

  • kampanie w sieci wyszukiwania (reklamy tekstowe, DSA, RLSA),
  • kampanie displayowe (remarketing, niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, kierowanie na odbiorców).

Kampanie w sieci wyszukiwania to reklamy wyświetlające się nad wynikami organicznymi w wynikach wyszukiwania.

Dzięki określeniu istotnych dla klienta słów kluczowych, na których strona ma być widoczna i odpowiedniej konfiguracji kampanii, oferta wyświetla się bezpośrednio pod zapytaniem użytkownika.

Poniżej przykład takiej reklamy w wynikach wyszukiwania Google.

Dodatkowo dzięki wykorzystaniu SEO i budowaniu wyników organicznych zajmujemy kilka miejsc w czołówce wyników wyszukiwania.

Kampanie displayowe ukierunkowane były na remarketing, czyli znalezienie użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili stronę szkoły, jednak opuścili ją bez zapisu.

Jesteśmy w stanie dotrzeć do takich użytkowników i zaprezentować im reklamę dedykowaną dla grupy, do której zostali przypisani ze względu na zachowanie (albo czynniki behawioralne). Inna reklama wyświetli się osobie, która tylko przejrzała stronę, a inna osobom, które nie dokończyły wypełniania formularza zapisu.

Kampanie reklam PPC w sieci wyszukiwania wspierały kampanie displayowe. Przykłady kreacji graficznych takich reklam:

Połączenie obu rodzaj reklam pozwoliło nam na optymalne wykorzystanie budżetu reklamowego z zachowaniem opłacalności reklamy dla klienta.

Dzięki wykorzystaniu kilku rodzajów kampanii zmaksymalizowaliśmy szansę na dotarcie do użytkowników zainteresowanych ofertą Szkół Partnerskich Viessmann, oraz zdominowaliśmy udział w wyświetlaniach reklam w sieci wyszukiwania.

Wyniki, jakie udało się uzyskać z tego kanału dla wszystkich kont, to zwiększenie liczby zapisów na kursy o 21% porównując lata 2021 i 2020.

Działania SEO

Działania SEO, od jakich zaczęliśmy współpracę, to przede wszystkim ocena aktualnej widoczności i pozycji na wybrane słowa kluczowe. Następnie określiliśmy, na jakie frazy możemy zwiększyć widoczność stron oraz te słowa kluczowe, na które szkoła nie była widoczna, a powinna. Posiadając taką bazę informacji — rozpoczęliśmy prace pozycjonerskie.

Po przeprowadzeniu analizy konkurencji oraz analizy słów kluczowych określiliśmy grupy fraz i przystąpiliśmy do optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarki.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie szeregu działań on-site, czyli na stronie klienta, takich jak:

  • rozbudowa treści,
  • optymalizacja treści,
  • optymalizacja elementów title i meta description.

Równolegle prowadziliśmy działania off-site, czyli poza stroną klienta, do których zaliczamy pozyskiwanie wysokiej jakości linków z wartościowych serwisów zewnętrznych.

Ruch organiczny dla viessmann.ovh i viessmann.plus w okresie styczeń 2020 – grudzień 2021.

Można tu zaobserwować efekt tzw. kuli śniegowej, charakterystyczny dla pozycjonowania. Rozpędzamy się zatem wolno, a tempo wzrostu rośnie w czasie. W tym przypadku wydaje się, że większych skoków już nie będzie. Dotarliśmy bowiem do górnej granicy liczby kalorycznych fraz kluczowych. Wrócimy do tego pojęcia za chwilę.

Liczba słów kluczowych viessmann.ovh i viessmann.plus w top 10 w okresie styczeń 2020 – grudzień 2021

Na wykresach dla tych stron  widzimy wzrost liczby słów kluczowych, na które strony wyświetlają się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Przełożyło się to na ruch organiczny, czyli pochodzący z bezpłatnych wyników wyszukiwania.

Liczba słów kluczowych w top 10 oraz ruch organiczny strony viessmann.edu.pl w okresie styczeń 2020 – grudzień 2021.

W przypadku domeny viessmann.edu.pl na wykresie możemy zaobserwować zachwianie widoczności, które rozpoczęło się w lipcu 2021. W tym okresie postanowiliśmy oczyścić stronę z podstron, które nie miały znaczenia dla biznesu klienta. Było to działanie celowe i zamierzone. Przełożyło się to na spadek ruchu na stronie, jednak i tak było to ruch nieefektywny – nie generował leadów, nie przekładał się na zapisy na kursy, czyli na to, na czym najbardziej zależało klientowi. W wyniku naszego działania ruch stał się mniejszy, jednak za to bardziej jakościowy.

To właśnie przyświecało naszym działaniom — nastawienie nie na sam ruch, ale kaloryczność słów kluczowych. Są to takie frazy, które generują coś więcej, niż wyłącznie wejścia. W tym przypadku pozycjonowanie pozwoliło zwiększyć liczbę konwersji na wstępny zapis na kurs oraz zwiększyć liczbę słuchaczy. To zaś oznacza realne korzyści finansowe dla klienta, a przecież poruszaliśmy się w podobnym budżecie, co do tej pory.

Co dalej?

Przewidywaliśmy wzrost znaczenia czynników Core Web Vitals, sygnalizowaliśmy klientowi również potrzebę stworzenia nowoczesnych, szybkich stron. Jako pierwszą stworzyliśmy stronę do kierunku elektryka.

Ten proces opisujemy w innym case study dotyczących kierunku elektryka: Zawodelektryk.pl — od pomysłu do sukcesu. Obecnie rozwijamy kolejne strony dedykowane dla technikum chłodnictwa oraz technikum urządzeń i energetyki odnawialnej.

Bardzo cieszę się, że Klient zaufał nam i powierzył kompleksowe działania marketingowe w internecie dla prowadzonej przez siebie Szkoły. Dzięki stosunkowo dużej swobodzie w planowaniu byliśmy w stanie przygotować skuteczną strategię i przekuć ją w efektywny plan marketingowy.

Jako że realizacja tego planu w całości leży po naszej stronie, to nie mielimy żadnych problemów z jego wdrożeniem i oceną efektów, co przyczynia się do coraz większej skuteczności prowadzonych działań w kolejnych latach.

Tak skonstruowana współpraca owocuje maksymalizacją efektów dla Klienta w długim horyzoncie czasu. My z kolei jesteśmy w stanie głęboko wejść w uwarunkowania danej branży, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługę na najwyższym poziomie dostosowaną do potrzeb Klienta.

Tomasz Wieczorek

CEO Range

Wyniki

Dzięki połączeniu dwóch kanałów — reklamy płatnej i budowania widoczności organicznej przez pozycjonowanie — uzyskaliśmy satysfakcjonujący dla klienta poziom zapisów wstępnych do szkół.

Rozpoczęliśmy działania już w maju 2020 roku i z roku na rok powiększamy ilość zapisów wstępnych, co przekłada się na ilość słuchaczy szkół.

Wzrost liczby słuchaczy o 40%

Nasza strategia marketingowa przyniosła wzrost liczby słuchaczy w szkole o   40% w roku 2021 do 2020.

Wzrost współczynnika konwersji celu o 22 %

Całość działań PPC i SEO umożliwiła wzrost współczynnika konwersji celu o 22 % dla wszystkich stron. Uzyskaliśmy wzrost z poziomu 1,86% na 2,27%, porównując lata 2020 i 2021. 

Wzrost liczby wstępnych zapisów o ponad 100%

Działania SEO/PPC sprawiły, że znacznie wzrosło zainteresowanie stroną i nie ograniczało się ono tylko do tradycyjnego okresu rekrutacji. Liczba wstępnych zapisów na oferowane przez szkołę kursy wzrosła o 117% w roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego.

Dominacja wyników wyszukiwania

Połączenie działań SEO oraz PPC spowodowało, że na część ważnych dla klienta słów kluczowych, zajmujemy kilka pozycji w TOP 10. W bezpłatnych wynikach wyszukiwania pojawia się kilka stron internetowych, wykorzystujemy również reklamę płatną w wynikach wyszukiwania. Pozwala nam to maksymalizować widoczność marki dla potencjalnych słuchaczy.

Komentarz specjalisty

Oferta Szkół Partnerskich Viessmann jest skierowana głównie do młodych osób poszukujących kursów zawodowych.

W celu skutecznego dotarcia do tych użytkowników konieczne było wdrożenie zaawansowanej analityki oraz stworzenie różnych list odbiorców, na które później kierowaliśmy reklamy w ekosystemie Google Ads.

Natomiast dzięki wysokiemu udziałowi w wyświetleniach w sieci wyszukiwania dla wyselekcjonowanych słów kluczowych dotarliśmy do większej części osób szukających informacji na ten temat w wyszukiwarce. Z uwagi na sezonowość w zapisach konieczne było stworzenie odpowiedniej strategii dostosowanej do aktualnego budżetu.

Cele udało się zrealizować dzięki płynności w działaniu i stałym optymalizowaniu kont Google Ads.

Tomasz Siarckiewicz

Co-founder & Head of PPC

Napisz
Nie lubisz pisać?
Dzwoń!
Tomasz Krawczyk

Sales Manager
tomasz.krawczyk@range.pl
poniedziałek — piątek w godz. 9 — 17

Napisz
Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.
ikonka

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wypełniając formularz akceptujesz Politykę Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.