Marketing w branży farmaceutycznej – co warto wiedzieć?

Spis treści

Sukces w branży farmaceutycznej zależy nie tylko od jakości oferowanych produktów, ale także odpowiedniej strategii marketingowej. Planując działania promocyjne, należy wziąć pod uwagę otoczenie prawne, ponieważ obowiązujące regulacje oraz Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych ograniczają liczbę dostępnych narzędzi i kanałów komunikacji. W dzisiejszym artykule przedstawimy, jakie są uwarunkowania prawne działań marketingowych w branży farmaceutycznej oraz skuteczne strategie promocji. Miłej lektury!

Sektor farmaceutyczny w Polsce i na świecie

Branża farmaceutyczna odpowiada obecnie za około 10% globalnego PKB, a w 2020 r. cały sektor był wart niemal 1,3 biliona dolarów amerykańskich. Eksperci z IQVIA Institute szacują, że do 2025 r. wartość rynku leków, suplementów i wyrobów medycznych osiągnie poziom 1.6 biliona USD, co oznaczałoby wzrost o ponad 25% w przeciągu pięciu lat.

A jak wygląda sytuacja branży w Polsce? Z raportu firmy PMR wynika, że w 2021 r. całkowita wartość dystrybucji leków i parafarmaceutyków wyniosła 56 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2020. 

Eksperci wskazują na stabilny wzrost sprzedaży w aptekach oraz rozwój sektora sprzedaży internetowej. Zdaniem analityków, w kolejnych latach można spodziewać się utrzymania trendu wzrostowego, a czynnikami napędzającymi sprzedaż leków, suplementów diety i wyrobów medycznych będą zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa i wzrost średniej oczekiwanej długości życia), narastający podczas pandemii tzw. dług zdrowotny, rosnąca popularność samoleczenia oraz zwiększone wydatki państwa na ochronę zdrowia.

Marketing w branży farmaceutycznej
– uwarunkowania prawne

Branża farmaceutyczna to sektor nie tylko wymagający, ale także wyjątkowo wrażliwy, wymagający odpowiedzialnego podejścia, zarówno jeśli chodzi o projektowanie i produkcję leków, suplementów oraz wyrobów medycznych, jak i planowanie działań marketingowych.

Dostępne narzędzia i kanały komunikacji zostały ściśle określone przez przepisy prawa oraz osobne, branżowe zalecenia dotyczące promocji: Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA, który w styczniu 2021 r. zastąpił obowiązujący wcześniej Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, i Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Dodatkowo niektórzy producenci farmaceutyków tworzą wewnętrzne, firmowe kodeksy postępowania i regulacje.

Branża farmaceutyczna posiada szczególną specyfikę, ponieważ reklamę produktów leczniczych można podzielić na dwa sektory:

  • B2C (reklama skierowana do publicznej wiadomości);
  • reklama adresowana do osób posiadających uprawnienia do wystawiania recept oraz prowadzących obrót lekami, suplementami diety i wyrobami medycznymi.

Każdy z nich wymaga odmiennej strategii i formy komunikacji, natomiast pewne ogólne, określone przez prawo wytyczne pozostają niezmienne. 

Art. 53 ustawy Prawo Farmaceutyczne nakłada następujące ograniczenia na promocję produktów leczniczych:

  • reklama nie może wprowadzać odbiorców w błąd i powinna przedstawiać produkt w sposób obiektywny, udzielając informacji na temat jego racjonalnego stosowania;
  • materiały promocyjne nie mogą oferować korzyści w zamian za nabycie produktu;
  • zabronione jest kierowanie reklam produktów leczniczych do dzieci.

Dodatkowe wymogi stawia Art. 55 ustawy Prawo Farmaceutyczne, w myśl którego reklama produktów leczniczych skierowana do publicznej wiadomości nie może:

  • wykorzystywać wizerunku znanych osób, w tym także lekarzy, farmaceutów i naukowców;
  • odwoływać się do zaleceń osób o farmaceutycznym bądź medycznym wykształceniu;
  • sugerować, że skorzystanie z reklamowanego produktu pozwoli uniknąć konsultacji ze specjalistą;
  • zagwarantować osiągnięcia pożądanych efektów bez wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych.

Zapamiętaj! 

Ze względu na precyzyjne regulacje, komunikacja marketingowa powinna być dobrze przemyślana i skonsultowana z doradcą medycznym. Każde wykorzystane w przekazie reklamowym słowo może mieć swoje konsekwencje, a niewielka pomyłka lub celowe wprowadzenie w błąd zwykle oznacza dla firmy nałożenie kar finansowych oraz straty wizerunkowe.

Ponadto, reklama środków leczniczych adresowana do publicznej wiadomości musi zawierać następujące ostrzeżenie:
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Poznaliśmy już ogóle regulacje prawne dotyczące marketingu produktów leczniczych. Czas przyjrzeć się poszczególnym segmentom tego rynku w kontekście prowadzenia działań promocyjnych.

Rx

Leki Rx, czyli dostępne wyłącznie na receptę, stanowią największe wyzwanie dla marketerów. Obowiązujące prawo zabrania reklamowania ich wśród konsumentów w sposób bezpośredni, dopuszczając jednak działania PR-owe i rozmaite akcje mające zwiększać społeczną świadomość na temat schorzeń i zagrożeń dla zdrowia. W przypadku tego segmentu rynku komunikacja powinna opierać się na rozpowszechnianiu rezultatów badań i innych twardych danych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami pacjentów. Skuteczne mogą także okazać się próby dotarcia z informacją do przedstawicieli mediów, zarówno branżowych, jak i tradycyjnych o dużym zasięgu.

OTC

Zakaz reklamy adresowanej do publicznej wiadomości dotyczy nie tylko leków wydawanych na receptę, ale także wyrobów leczniczych:

  • zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe;
  • zawartych w wykazie leków refundowanych; 
  • wydawanych bez recepty o nazwie identycznej z umieszczonymi na tym wykazie;
  • niedopuszczonych do obrotu w Polsce;
  • sprowadzanych z zagranicy w trybie importu docelowego.

Wszystkie pozostałe leki OTC, czyli dostępne bez recepty podlegają regulacjom zawartym w ustawie Prawo Farmaceutyczne, a ich reklama skierowana do konsumentów jest dozwolona.

Wyroby medyczne i suplementy diety

Wyroby medyczne to szeroka gama produktów, które mają przeznaczenie medyczne, ale nie lecznicze. Zaliczają się tu wyroby uzupełniające i wspomagające terapię leczniczą, plastry, opatrunki, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, wózki inwalidzkie, aparaty ortodontyczne i wiele innych. Ogólna liczba wyrobów medycznych to 300 tysięcy przy 16 tysiącach leków. Jeśli chodzi o reklamę wyrobów medycznych, to obecnie (lipiec 2022) znajdujemy się w okresie przejściowym. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych wprowadziła znaczące zmiany w dotychczasowych zasadach reklamowania wyrobów medycznych, a wchodzą one w życie 1 stycznia 2023. 

Regulacje prawne dotyczące reklamy suplementów diety są znacznie mniej restrykcyjne, niż ma to miejsce w przypadku leków Rx i OTC. Nie znaczy to jednak, że marketerzy mają pełną swobodę: przygotowując przekaz reklamowy, należy wziąć pod uwagę Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, ponadto, decydując się na reklamę w mediach tradycyjnych, niektórzy nadawcy mogą wymagać podpisania stosownego oświadczenia.

Podmiot odpowiedzialny oświadcza zwykle, że:

  • reklama jest odpowiednio oznaczona (informuje, że suplement diety nie posiada właściwości leczniczych, a także nie może być substytutem zróżnicowanej diety);
  • reklamowany produkt został zgłoszony u Głównego Inspektora Sanitarnego;
  • materiał promocyjny nie wprowadza w błąd i jest zgodny z prawem;
  • w reklamie nie pojawiają się nazwy chorób, a treść reklamy nie zawiera wizerunków osób wykonujących zawody medyczne oraz przedmiotów i miejsc kojarzących się z tymi zawodami;
  • reklama nie jest łączona z reklamą innego produktu leczniczego.

Zapamiętaj! 

W przypadku reklamy suplementów diety, zabronione jest stosowanie pojęć tożsamych dla leków. Dla przykładu – niedozwolone jest wykorzystanie terminu „dawkowanie”.

Branżowe zalecenia dotyczące promocji produktów farmaceutycznych

Dodatkowe ograniczenia dotyczące reklamowania produktów leczniczych i suplementów diety nakładają na producentów porozumienia branżowe.

Obowiązujący od stycznia 2021 r. Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA opiera się na czterech filarach:

  • stawianiu dobra pacjentów na pierwszym miejscu;
  • działaniu zgodnie z zasadą uczciwości;
  • podchodzeniu z szacunkiem do wszystkich partnerów;
  • przestrzeganiu zasad przejrzystości. 

Kodeks uszczegóławia zapisy ustawy Prawo Farmaceutyczne, przekazując wytyczne dotyczące reklam adresowanych do przedstawicieli zawodów medycznych i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Jeszcze bardziej precyzyjne są zapisy znajdujące się w Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Jak piszą jego twórcy w Artykule 1 dokumentu, celem Kodeksu jest stworzenie mechanizmu dobrowolnej samokontroli prowadzenia reklamy suplementów diety. Kodeks jest dość obszerny, i znajdziemy w nim mnóstwo przydatnych, konkretnych informacji dotyczących, chociażby poprawnych sposobów oznaczania reklam wizualnych czy warunków odwoływania się do rezultatów badań naukowych.

Zapamiętaj! 

Zapisy znajdujące się w Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety dotyczą jego sygnatariuszy, którzy zobowiązują się do dostosowania reklam swoich produktów do standardów dokumentu w terminie do sześciu miesięcy od momentu podpisania Kodeksu.

Znając już regulacje prawne oraz kodeksy branżowe wpływające bezpośrednio na dozwolone sposoby promowania leków Rx, leków OTC, suplementów diety i wyrobów medycznych, możemy przyjrzeć się bliżej strategiom marketingowym, kanałom komunikacji i konkretnym działaniom promocyjnym sprawdzającymi się w branży farmaceutycznej.

 

Content marketing w branży farmaceutycznej

Content marketing z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność. Budowanie trwałych relacji z klientami oraz dostarczanie im wartościowych treści i poszukiwanych przez nich informacji eksperckich pozwala tworzyć wizerunek nowoczesnej firmy traktującej swoich klientów poważnie. Niezależne badania potwierdzają, że konsumenci mają większe zaufanie do artykułów i innych treści redakcyjnych, niż do tradycyjnych przekazów reklamowych, dlatego projektując strategię marketingową dla firmy z branży farmaceutycznej, warto uwzględnić preferencje odbiorców, zwłaszcza że w tym segmencie to od zaufania do marki może zależeć decyzja zakupowa. A jak stworzyć skuteczną strategię content marketingową dla branży farmaceutycznej?

Strategia content marketingowa
w branży farmaceutycznej

Tworzenie strategii content marketingowej dla firmy z branży farmaceutycznej można podzielić na cztery główne etapy. Należą do nich:

 1. Określenie person marketingowych, czyli zdefiniowanie odbiorców, zarówno aktualnych, jak i potencjalnych, i dopasowanie treści oraz form komunikatów do preferencji grup odbiorców (określając persony, pamiętajmy o regulacjach prawnych mających zastosowanie dla danego segmentu).
 2. Zaplanowanie strategii publikacji, z uwzględnieniem tematów poszczególnych treści, lejków contentowych i dat publikacji oraz poszczególnych kanałów o największym potencjale.
 3. Optymalizacja strony WWW, czyli zadbanie o odpowiednią pozycję w wynikach wyszukiwania, stworzenie atrakcyjnego UX, dopasowanie się do obowiązujących trendów i preferencji określonych person marketingowych oraz odpowiednie zaplecze techniczne (responsywność, szybkość ładowania, dopasowanie słów kluczowych w publikowanych artykułach).

Dystrybucja treści, czyli dotarcie z przygotowanym contentem do grup docelowych poprzez odpowiednią promocję publikowanych treści i informowanie o nowych publikacjach (np. za pomocą newslettera, profili w mediach społecznościowych czy notyfikacji push).

Content marketing w branży farmaceutycznej
– jakie kanały i formaty warto wykorzystać?

Kanały dystrybucji i formaty treści powinny być dopasowane do preferencji określonych wcześniej person marketingowych oraz segmentu rynku. Tworząc materiały, warto również wziąć pod uwagę także wiedzę odbiorców: dla przykładu, określenie „oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe” będzie zrozumiałe dla osób posiadających wykształcenie medyczne, ale może sprawiać problem konsumentom B2C i sprawić, że zrezygnują z dalszej lektury artykułu.

Wybór kanałów dystrybucji treści zależy także od budżetu promocyjnego: jeśli dysponujemy niewielkimi kwotami, warto skupić się na kanałach online, a więc stronie internetowej (np. wzbogaconej o firmowego bloga), mediach społecznościowych oraz serwisach streamingowych (podcasty i materiały video są obecnie bardzo popularne, powoli wypierając tradycyjne artykuły prasowe). Warto zadbać o spójność publikowanych materiałów i dopilnować, by przygotowane przez nas treści pojawiały się dokładnie tam, gdzie swój wolny czas spędzają nasi potencjalni odbiorcy: opracowania dotyczące danych demograficznych użytkowników najpopularniejszych mediów społecznościowych są ogólnodostępne, a zapoznanie się z nimi pozwoli na lepszą optymalizację strategii content marketingowej.

Na jakie formaty treści warto się zdecydować? Tematyka zdrowia jest bardzo szeroka, co pozwala tworzyć zróżnicowane i wartościowe materiały w wielu różnych formach. Dobrym pomysłem może się okazać dywersyfikacja form przekazu: przygotowując wpis na bloga, możemy na jego podstawie stworzyć podcast oraz infografikę zbierającą najważniejsze punkty i zachęcającą do zapoznania się z artykułem. Formaty dobrze sprawdzające się w przypadku branży farmaceutycznej to m.in.:

  • artykuł/wpis na bloga,
  • infografika,
  • newsletter,
  • e–book,
  • case study,
  • white paper, czyli rezultaty badań, raporty,
  • video,
  • podcast,
  • prezentacja multimedialna,
  • webinar,
  • poradnik.

 

Key Opinion Leaders a branża farmaceutyczna

Stworzenie strategii marketingowej wykorzystującej tzw. Key Opinion Leaders, czyli kluczowych liderów opinii, to sposób na zbudowanie wiarygodności i zaufania konsumentów, zarówno indywidualnych, jak i zajmujących się obrotem lekami lub wykonujących zawody medyczne.

Zaangażowanie uznanych specjalistów ma szczególne znaczenie w przypadku marketingu leków dostępnych na receptę: ich wiedza i rozpoznawalność sprawiają, że są autorytetami w swojej dziedzinie, a ich udział w kampanii promocyjnej pozwala na skuteczne wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Kim są Key Opinion Leaders?

W przypadku branży farmaceutycznej, za kluczowych liderów opinii uważa się:

  • lekarzy,
  • osoby wykonujące inne zawody medyczne,
  • farmaceutów i osoby zajmujące się obrotem lekami,
  • pracowników naukowych związanych z naukami medycznymi.

Jakie nośniki i formaty można wykorzystać
w marketingu z udziałem liderów opinii?

Formaty umożliwiające zaangażowanie ekspertów to przede wszystkim:

  • artykuły naukowe,
  • wykłady i webinary,
  • szkolenia i konferencje,
  • case studies,
  • warsztaty, zarówno na żywo, jak i online.

Influencer marketing w branży farmaceutycznej

Wykorzystanie influencerów w tworzeniu przekazów reklamowych kierowanych do publicznej wiadomości nie jest najbardziej popularną praktyką w branży farmaceutycznej, ale ten rodzaj marketingu wydaje się dość obiecujący, zwłaszcza w przypadku produktów adresowanych do młodszych konsumentów. Influencerzy często cieszą się większym zaufaniem i wiarygodnością, niż występujący w reklamach aktorzy, a zaangażowanie popularnych twórców aktywnych w mediach społecznościowych zwykle jest mniej kosztownym rozwiązaniem.

Warto pamiętać o tym, że influencer jest ambasadorem marki, dlatego kluczowe jest odpowiednie dobranie osób zaangażowanych w promocję oraz stworzenie precyzyjnej umowy, określającej warunki współpracy.

Z pomocą influencerów możemy:

  • prowadzić kampanie społeczne,
  • promować zdrowy tryb życia i zachęcać do profilaktyki,
  • publikować przystępne, skierowane do wiadomości publicznej treści związane ze zdrowiem

Branża farmaceutyczna i zaangażowanie
w kampanie społeczne

Za specyficzną formę marketingu można uznać kampanie społeczne. Teoretycznie ich głównym celem jest kształtowanie pozytywnych wzorców w społeczeństwie, pełnią funkcję informacyjną, edukacyjną. Praktyka jednak mówi, że większość kampanii społecznych, za którymi stoją podmioty komercyjne, ma również cele biznesowe. Za takie możemy potraktować utrwalenie wizerunku firmy, pozytywny jej odbiór przez określone grupy, identyfikowane poprzez płeć, wiek, orientację psychoseksualną, zawód. W przypadku firm działających w branży medycznej i farmaceutycznej popularne jest też angażowanie się w kampanie społeczne, które powiązane są z asortymentem, oferowanym przez dany podmiot. Często z wykorzystaniem techniki shockversiting, czyli wstrząsu, poprzez zestawienie negatywnego zjawiska, jakie może być udziałem odbiorcy — chorób, wypadków, zgonu.

Nie ma nic dziwnego, w posiłkowaniu się kampaniami i akcjami społecznymi w działaniach marketingowych. Firmy farmaceutyczne działają w warunkach uwarunkowań prawnych, które mocno ograniczają możliwości „klasycznego” marketingu i reklamy. 

Jednym z przykładów takich działań jest kampania społeczna Co może zrobić dla Ciebie farmaceuta, zainicjowana przez Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki, która informowała o roli farmaceutów w systemie ochrony zdrowia oraz o możliwości prowadzenia przez nich opieki farmaceutycznej w aptece. Zważywszy nawyki Polaków do nadużywania leków i suplementów faktycznie taka akcja może być uznana za wartościową i potrzebną.

Podobne przekonanie o nadużywaniu środków farmakologicznych i braku świadomości możliwych interakcji między nimi przyświecało kampanii Domowa Apteczka – Tylko Bezpieczna. Tu wśród organizatorów znalazła się między innymi Polpharma, Komenda Stołeczna Policji i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Inne kampanie Polpharmy to np. Ciśnienie na życie, poświęcona profilaktyce chorób układu krążenia czy Przygotuj się na wstrząs, poruszające problem alergii i wstrząsu anafilaktycznego.

Podkreślenie roli farmaceutów było celem także kampanii wizerunkowej Po pierwsze farmaceuta, w którą zaangażowany był Aflofarm (przez swoją fundację) i Naczelna Izba Aptekarska.

Analogiczne podejście pokazała kampania społeczna Farmacja jest kobietą — tu z kolei zaangażowała się Nutropharma z medialnym patronatem Wirtualnej Polski. 

Firmy farmaceutyczne i kampanie ekologiczne

Firmy z branży farmaceutycznej nie ograniczają jednak swojego udziału w kampaniach społecznych wyłącznie do kwestii związanych z profilaktyką czy stosowaniem leków. Zgodnie z założeniami CSR, społecznej odpowiedzialności biznesu, działają również w szerszym spektrum, kierując swoją uwagę na zagadnienia związane z ochroną środowiska, minimalizowaniem wpływu na nie, ekologią.

Kampania edukacyjna Ryby nie chorują na serce, prowadzona przez konsorcjum naukowe Tech-Inno-Med UKSW Sp. z o.o. i Piktorex Sp. z o.o. oraz Bank Ochrony Środowiska S.A., zwracała uwagę między innymi na niewłaściwe za zagospodarowanie produktów farmaceutycznych (np. ich wyrzucanie do odpadów komunalnych). Powoduje to przedostawanie się do ekosystemu takich związków jak estrogeny, antybiotyki, środki przeciwbakteryjne, sterydy, co w długim okresie może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, a także stymuluje powstawanie chorobotworczych szczepów antybiotykoopornych. 

Teva Phar­ma­ceu­ti­cals, światowy lider w branży farmaceutycznej, zainicjowała akcję Drze­wa od Teva. To działania na rzecz poprawy jakości powietrza, które stanowią naturalne filtry, usuwające CO2 i absorbujące tzw. pyły zawieszone — jedną z przyczyn fatalnego stanu powietrza w Polsce. Kampania powiązana była z redukcją śladu węglowego, związanego z procesami produkcji, a zaangażowani w nią byli m.in. pul­mo­no­lo­dzy i aler­go­lodzy.

Polpharma zaangażowała się między innymi W Kampanię 17 Celów (pierwotna nazwa Kampania 17/17). Mobilizuje ona do wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Podjęcie działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju odbywa się w ramach 5xP – people,  planet, prosperity, peace, partnership. Była też partnerem np. kampanii Porozmawiajmy o środowisku, organizatorem kampanii Ekowizyta – zadbajmy o dobry klimat (wraz z Fundacją Las Na Zawsze), Zielona wstążka dla planety

Mercator Medical brała udział w kampanii Stop Kulturze Marnotrawienia — pozyskiwanie makulatury, po której sprzedaży kupowano książki do bibliotek publicznych. 

Firma Roche, producent produktów farmaceutycznych i diagnostycznych, wzięła udział np. w kampanii Ja nie palę, a Ty?.

 

Oprócz skali makro, czyli akcji i kampanii społecznych o zasięgu krajowym, firmy farmaceutyczne mogą angażować się w działania lokalne. Odbywające się na przykład w mieście, w którym znajduje się zakład produkcyjny, obejmujących teren gminy, powiatu czy województwa. Do takich działań lokalnych należą akcje propagujące przeróżne zbiórki (surowce, środki pomocowe), zagospodarowanie terenu (nasadzenia, łąki kwietne, ochrona siedlisk), aktywności (rowery, bieganie, spacery), sprzątanie okolicy. 

Każda taka akcja i program dają możliwość do prowadzenia działalności utrwalającej wizerunek firmy, co później może mieć przełożenie na decyzje zakupowe. Oczywiście wielokrotnie za udziałem w kampaniach nie idzie jedynie cel biznesowy, a dodatkowo po prostu realna chęć działań pomocowych. Jest to charakterystyczne dla  marketingu społecznie zaangażowanego (cause-related marketing), czyli takich działań, które dzięki technikom marketingowym wspierają cele społeczne, jednocześnie pozytywnie wpływając na realizację celów biznesowych.

 

Jak więc widać, największe firmy farmaceutyczne regularnie angażują się w działania prospołeczne, czy to bezpośrednio, czy przez założone przez siebie fundacje. 

Dzięki akcjom i kampaniom społecznym można w pewien sposób ominąć uwarunkowania prawne dotyczące możliwości reklamowania się podmiotów z branży farmaceutycznej, medycznej, prawnej. Postępując przy tym w pełni legalnie, etycznie, a na dodatek faktycznie wnosząc wartość dodaną w skali społeczeństwa.

Marketing w branży farmaceutycznej – podsumowanie

Intensywna konkurencja oraz obiecujące prognozy dalszego wzrostu wartości omawianego sektora sprawiają, że umiejętne wdrożenie działań marketingowych jest absolutną koniecznością w przypadku branży farmaceutycznej. Obowiązujące regulacje prawne oraz kodeksy branżowe, a także szczególne znaczenie zaufania i wiarygodności powodują, że prowadzenie skutecznych projektów promocyjnych staje się znacznie większym wyzwaniem, niż w przypadku wielu innych sektorów. 

Znajomość obowiązującego prawa, wraz z odpowiednim określeniem person marketingowych pozwala na przygotowanie ambitnej i skutecznej strategii, wykorzystującej zarówno działania content marketingowe, jak i zaangażowanie kluczowych liderów opinii oraz influencerów. 

Wysokiej jakości treści natomiast podane w preferowanych przez grupy docelowe formatach i kanałach dystrybucji, wsparte autorytetem ekspertów i osób publicznych z pewnością pozwolą na budowę zaufania wśród konsumentów i realizację założonych celów biznesowych.

Marketing w branży farmaceutycznej
– najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi w tematyce marketingu z sektora farmaceutycznego.

Co do zasady, kodeksy dobrych praktyk dotyczą wyłącznie sygnatariuszy dokumentów. Warto jednak pamiętać o tym, że złożenie podpisu pod tego typu inicjatywą może być ważnym krokiem w kierunku budowania wiarygodności i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Nie, zakaz dotyczy wyłącznie kierowania przekazów reklamowych do publicznej wiadomości. Leki Rx można reklamować wśród osób uprawnionych do wypisania recepty oraz przedsiębiorców zajmujących się obrotem lekami.

Nie, zakaz dotyczy wyłącznie kierowania przekazów reklamowych do publicznej wiadomości. Leki Rx można reklamować wśród osób uprawnionych do wypisania recepty oraz przedsiębiorców zajmujących się obrotem lekami.

Artykuły sponsorowane są dopuszczaną przez prawo formą promocji leków OTC, wyrobów medycznych i suplementów diety. Niedozwolone jest promowanie w ten sposób leków dostępnych wyłącznie na receptę (Rx).

Z tego artykułu dowiedziałeś się:

  • jakie znaczenie ma sektor farmaceutyczny dla polskiej i światowej gospodarki oraz jakie są jego perspektywy rozwoju;
  • jakie są uwarunkowania prawne marketingu w branży farmaceutycznej,
  • w jaki sposób przygotować skuteczną strategię content marketingową,
  • kim są Key Opinion Leaders i w jaki sposób można ich zaangażować w działania marketingowe,
  • jak przygotować działania promocyjne z wykorzystaniem influencerów.
Range

Range

Agencja marketingowa
Kreatywne Myśli, Analityczne Ruchy.
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
(5,00 / 5)
Ocenianie…
Napisz
Nie lubisz pisać?
Dzwoń!
Marcin Caban

New Business Manager
marcin.caban@range.pl
poniedziałek — piątek w godz. 9 — 17

Napisz
Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.
ikonka

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wypełniając formularz akceptujesz Politykę Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Odpowiednio prowadzone działania marketingowe są kluczowe w przypadku większości działalności i medycyna nie jest tu wyjątkiem. Za ich pomocą można z łatwością pozyskać nowych klientów, jednak warto pamiętać, że i w tym przypadku należy znać obowiązujące przepisy, które regulują to, w jaki sposób można promować usługi placówek medycznych. Sprawdź, co można i czego […]
Dane strukturalne LocalBusiness to must have dla firm, które mają sklepy stacjonarne. Według raportu “E-commerce 2020” przygotowanego przez firmę Gemius na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej 73% klientów w Polsce kupuje online. Z kolei na stronie thinkwithgoogle.com znajdziemy informację, że 53% osób zawsze robi research online przed zakupem. W badaniu “Major Purchase Shopper Study” […]
Pozycjonowanie to ogół działań, które wpływają na widoczność strony w wynikach organicznych wyszukiwarki Google i pozyskanie ruchu na nią z tego właśnie źródła. Pozycjonowanie można podzielić na działania on-site, czyli prowadzone bezpośrednio na witrynie, oraz off-site, które prowadzone są poza naszą witryną. W obu przypadkach ważny element strategii SEO stanowią tzw. anchory. Używane […]