Account Manager

Szukamy osoby sprawnej, efektywnej i entuzjastycznie nastawionej do pracy. Idealny kandydat powinien być zdolny do samodzielnego działania, a także wykazywać się zdolnością do adaptacji w zmieniających się warunkach.

Lokalizacja
Kielce, Kraków, zdalnie
Rodzaj współpracy
B2B

Obowiązki

  • Budowanie i Utrzymywanie Relacji z Klientami: Account Manager jest odpowiedzialny za rozwijanie długotrwałych relacji z kluczowymi klientami agencji. Obejmuje to regularne spotkania, aktualizacje oraz zapewnienie, że potrzeby klienta są zrozumiane i spełnione.
  • Zarządzanie Projektami: Nadzorowanie różnych projektów marketingowych, od planowania i koordynowania działań, po monitorowanie postępów i zapewnienie, że projekty są realizowane na czas i w ramach ustalonego budżetu.
  • Strategia Marketingowa: Współpraca z klientami w celu identyfikowania celów marketingowych i opracowywania strategii, które pomogą w ich osiągnięciu. To może obejmować kampanie reklamowe, strategie mediów społecznościowych, content marketing i inne.
  • Analiza i Raportowanie: Regularne analizowanie danych rynkowych i wyników kampanii, a następnie przygotowywanie i przedstawianie raportów klientom, pokazujących efektywność działań i rekomendacje na przyszłość.
  • Współpraca z Zespołem Kreatywnym: Praca z zespołami kreatywnymi, takimi jak graficy, copywriterzy i specjaliści od mediów społecznościowych, aby zapewnić, że materiały marketingowe są zgodne z wizją klienta i celami kampanii.

Wymagania

  • Doświadczenie w Branży: Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w marketingu, reklamie lub w pokrewnej dziedzinie. Doświadczenie powinno obejmować zarządzanie projektami, prace nad kampaniami marketingowymi oraz bezpośrednią współpracę z klientami.
  • Umiejętności Komunikacyjne i Międzyludzkie: Wysokie kompetencje w zakresie komunikacji, zarówno pisemnej, jak i ustnej, oraz zdolność do skutecznego nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami. Ważna jest również umiejętność prezentacji i negocjacji.
  • Znajomość Narzędzi i Technologii: Znajomość narzędzi marketingowych, platform mediów społecznościowych, analizy danych oraz oprogramowania do zarządzania projektami. W dzisiejszym cyfrowym świecie te umiejętności technologiczne są niezbędne.
  • Umiejętności Organizacyjne i Zarządzanie Czasem: Zdolność do efektywnego zarządzania wieloma projektami jednocześnie, utrzymania terminów i priorytetów, a także wykazanie się elastycznością i adaptacją do zmieniających się wymagań.

Prześlij CV na

kariera@range.pl